Ordinul privind prohibitia pescuitului in anul 2014 – proiect Ordin

Prohibitia generala pentru anul 2014 este de 60 de zile si incepe cu data de 01.04.2014 si tine pana pe data de 30.05.2014 inclusiv.

Pescuitul sportiv este interzis in urmatoarele locatii pe perioade diferite:

 • pe apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, în perioada 1 aprilie-15 mai inclusiv;
 • pe raul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie – 29 iunie inclusiv;
 • Pe raul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute;
 • in fata gurii Dunarii – Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, de 60 de zile, în perioada 1 aprilie – 30 mai inclusiv;pe Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, tot timpul anului cu excepţia perioadei 1 martie – 30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin.(1);
 • pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm 8+600, tot timpul anului, cu excepţia perioadei 1 martie-30 noiembrie inclusiv când pescuitul este permis în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1);
 • lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
 • lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
 • cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
 • pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
 • pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi
  Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durată de 60 de zile în
  perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite
  la art. 1 alin. (1);
 • pe braţul Borcea, zona km 33 – 48 (Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie -13
  mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
 • zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, tot timpul anului;

Referitor la specii si perioade de prohibitie:

 • ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 martie inclusiv în perimetrul Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi până la data de 25 martie inclusiv în restul habitatelor piscicole naturale;
 • pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă (Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius), precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, tot timpulanului;
 • coregonul, păstrăvul de mare, lipanul, tot timpul anului;
 • păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31 decembrie;
 • sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
 • capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusi.
 • Proiect de Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2014